Social justice warriors & hun ‘wokeness’

Social justice warriors zijn de verlichte despoten die extreem ‘woke’ zijn zoals dat bij de hipsters heet; pathologisch gecrispeerd en overgevoelig voor alles wat zij als sociaal onrecht beschouwen. En dat is ongeveer….alles. Zo eisen sommige social justice warriors dat er bij klassieke literatuur ‘trigger warnings’ worden geplaatst: waarschuwingen voor aanstootgevende of politiek incorrecte passages. Het verleden als rijk van het kwade.

“Zo eisen sommige social justice warriors dat er bij klassieke literatuur ‘trigger warnings’ worden geplaatst: waarschuwingen voor aanstootgevende of politiek incorrecte passages. Het verleden als rijk van het kwade”

Zij kijken met een absolutistisch, ideologisch gekleurd referentiekader naar onze traditie en (kunst)geschiedenis en kleven er een stempel op: ‘We do not approve’. Alles van voor de #metoo affaire is seksistisch en racistisch waardoor het – paradoxaal genoeg – door hun cultuurrelativistische dogmatische kijk op de wereld onmogelijk is om nog andere culturen en tijden te kennen. Tolerantie die enkel zichzelf tolereert. Het woke-kalifaat springt op de sociale media-bres, enkel en alleen indien de vermoedelijke snoodaard een tot de middenklasse behorende blanke man van middelbare leeftijd is.

“Tolerantie die enkel zichzelf tolereert. Het woke-kalifaat springt op de sociale media-bres, enkel en alleen indien de vermoedelijke snoodaard een tot de middenklasse behorende blanke man van middelbare leeftijd is.”

Die ‘wokeness’ komt in de praktijk uitsluitend voor bij geprivilegieerde, blanke, welgestelde, jonge, navelstarende yuppies die hun te veel aan vrije tijd en middelen in een door ‘fomo’ geplaagde existentiële crisis niet meer weten te besteden. Op plekken waar achtergestelden geconcentreerd aanwezig zijn, zoals achterbuurten of asielcentra en mensen daadwerkelijk werken aan sociale mobiliteit is nooit iemand ‘woke’