Make My Pussy Wet

Elke donderdag trekken de klimaatyuppies hun Fila sneakers aan om te spijbelen en hun grootste literaire hoogstandjes te exposeren; “Eat my pussy, not meat”; “Make my pussy wet, not the earth”; “Fuck me not the earth” Je kan spijbelaars van veel betichten, maar niet van goede smaak. Alsof dat nog niet genoeg is schuimt de klimaatpaus Anuna De Wever de media af waar ze rake oneliners lanceert die meer tot fronsen leiden dan tot reflectie. Alweer een kleine, doch niet exhaustieve bloemlezing; “fuck inflatie”; “fuck economische logica”; “stop het importeren van Spaanse sinaasappels.” Freud zou deze slogans ongetwijfeld zien als een concretisering van seksuele frustraties. Maar ik ben Freud niet.

Ecologisch hooliganisme

Het ecologisch hooliganisme kenmerkt zich door cultuurmarxisme, veganisme, helikopterouders, open grenzen en genderfluïditeit. Op de wekelijkse hoogmis – die bij de klimaatreligie op donderdag valt – wordt er gespijbeld, gefeest en gedronken. Sociale mobiliteit door middel van onderwijs is dan ook irrelevant als je behoort tot een blanke geprivilegieerde economische klasse. Gewapend met hun smartphone willen ze een groene revolutie ontketenen waarbij ze wild om zich heen schoppen. De wekelijkse sacristie wordt steevast afgesloten met een Carapils en Burgerking.

“De klimaatinquisitie verkondigt het grote gelijk en pleit tegen de welvaart waar de vorige generaties voor gevochten hebben en de facto tegen hun eigen levensstijl”

Vijf voor twaalf

De klimaatinquisitie verkondigt het grote gelijk en pleit tegen de welvaart waar de vorige generaties voor gevochten hebben en de facto tegen hun eigen levensstijl. Het is nu echt wel vijf voor twaalf. Vorige generaties horen al decennia lang dat het vijf voor twaalf is. Het zou onderhand toch wel al half een moeten zijn. Onze grootouders overleefden de zure regen en de ‘global cooling.’ Ze zwommen in sterk vervuilde rivieren en ademden de rubber in die hun ouders verbrandden in de tuin. Een vorige generatie die ambachtelijke koffie maakte en milkshakes uit de Starbucks nog niet bestempelde als ‘koffie.’ Een vorige generatie die mensen op straat nog aankeken en niet naar de tegels staarde met witte kabels in de oren.

Vandaag bepalen pubers de politieke agenda. Anuna en co worden opgevoerd als gelijken met politici en experts. De psalmen van de klimaatbijbel zingend, lopen de koters door de straten waar ze – afgezet door hun helikopterouders – eventjes iedereen de les komen spellen. Dat ze daarbij vaak geen gelijk krijgen van het IPCC (International Panel on Climate Change) zal hun daguitstap niet deren.

“Niet alleen zijn hun standpunten beter, ze zijn ook moreel superieur. Ze zijn de ‘green supremacisten’; geradicaliseerd, populistisch, polariserend en elitair”

Green supremacy

De mandatarissen van Groen – de bourgeoisie-partij bij uitstek – werpen zich op als socialisten mét diploma waarbij hun electoraat voornamelijk bestaat uit jonge, opgeleide stedelingen. Ze zijn bezorgd om het klimaat en het milieu – als ze al het verschil kennen – maar worden nooit geconfronteerd met de natuur, noch met de economische gevolgen van hun keuzes. Ze koesteren hun hermetisch afgelijnde moestuin op hun dakterras in de stad, maar kennen het verschil niet tussen een den en een spar. Niet alleen hun standpunten zijn beter, ze zijn ook moreel superieur. Ze zijn de ‘green supremacisten’; geradicaliseerd, populistisch, polariserend en elitair.

“In hun urbane bubbel zijn ecofascisten volgers van de cultus die sterfelijkheid herleidt tot oorzaken die aan iemands gedrag te wijten zijn in de vorm van eminente gerechtigheid”

De gutmenschen zijn belerend en betuttelend en doen ons heimwee krijgen naar de libertijnse jaren ‘60. In hun urbane bubbel zijn ecofascisten volgers van de cultus die sterfelijkheid herleidt tot oorzaken die aan iemands gedrag te wijten zijn in de vorm van eminente gerechtigheid. Voor elk genot een ziektebeeld; Tournée Minérale, Dagen Zonder vlees en Mei Plasticvrij. De klimaatlobby krijgt sektarische dimensies waar de getuigen van Jehova jaloers op zouden zijn. De ketters die zich gaan verdiepen in de materie en een kritische reflex aan de dag leggen worden uit de gemeenschap gezet.

Masturbatieschaamte in de 21e eeuw

Na de masturbatieschaamte van de Katholieken hebben we nu de vliegschaamte van de groenen. Op het kapitalistisch ecofestival van de groene elite in Davos landen 1500 privévogels (1). De klimaatconcilie in Katowice stootte evenveel CO2 uit als 8.200 Amerikaanse gezinnen op een heel jaar. Desondanks vindt de groene Taliban dat vliegen te goedkoop is voor het plebs. Gelukkig brengt een vliegtaks soelaas; de aflaten van de groene elite. Sommige mensen zijn gelijker dan anderen. Zij zijn de gutmenschen, de ubermenschen.

“Gelukkig brengt een vliegtaks soelaas; de aflaten van de groene elite. Sommige mensen zijn gelijker dan anderen. Zij zijn de gutmenschen, de ubermenschen”

Gele hesjes en de Calvocarcrash

Gemiddeld besteden mensen 6 procent van hun inkomen aan energie (2).Dit betekent dat de hogere inkomens in absolute termen meer besteden en dus meer consumeren. De zelfverklaarde gutmenschen hebben een ecologische voetafdruk waar het gelehesjesproletariaat alleen maar kan naar hunkeren. Die ‘klimaatbarbaren’ zijn vaak mensen met een lager inkomen die wél de klimaattaksen voelen. Na de Turteltaks de Calvocarcrash? We zijn niet allemaal gelijk in het licht.

De industriële revolutie als zondeval

De ecofascisten vertrekken vanuit het paradigma dat de wereld in oorsprong een idyllische tuin van Eden is waarbij mens en natuur ooit in harmonieus evenwicht leefden, inclusief unicorns. Dit hebben wij; u en ik verstoord. De zondeval in de emanatie van de industriële revolutie heeft ons in bekoring geleid. Pre-industriële revolutie zaten we nog aan 280ppm ( deeltjes per miljoen) nu aan 400ppm. Phanta Rhei zei Heraclitus. Alles stroomt. In het Plioceen was de temperatuur 3,5 graden hoger, waren de poolgebieden ijsvrij en was er sprake van 2000ppm (3). Tijdens de ijstijd lag de zeespiegel 120 meter lager en konden we nog te voet naar Engeland (4). Klimaatproblematiek is ons probleem, niet dat van de natuur, stelde wetenschapsfilosoof Maarten Bouydry in een column. De natuur wordt niet gestuurd door een omnipotente voorzienigheid en kent geen evenwicht. Continenten verschuiven, zeespiegels stijgen en dalen, poolkappen bevriezen en smelten.

“De ecofascisten vertrekken vanuit een paradigma waarbij mens en natuur ooit in harmonieus evenwicht leefden, inclusief unicorns”

Greta, verlos ons van onze zonden

Gelukkig is er Greta. Het meisje met meerdere autismespectrumstoornissen dat misbruikt en geëxploiteerd wordt door Ingmar Rentzhog. Een Zweedse ‘groene’ kapitalist die banden heeft met die andere ‘groene’ ondernemer Al Gore. Volgens de krant Svenska Dagbladet zou Rentzhog Thurnberg met zijn bedrijf ‘We Don’t Have Time’ aan haar naam al een miljoen euro hebben verdiend. “Leidinggevenden van ‘We Don’t Have Time’ waren de eersten die aandacht besteedden aan Greta Thunberg’s protest via berichten op sociale media die viraal gingen.” Klinkt het in een promotiefolder. Rentzhog voorzag ook een fotograaf die foto’s en video’s maakte van Greta’s zitstakingen die nadien wereldwijd gedeeld werden (5).

“Ik wil niet dat jullie hoop voelen. Ik wil dat jullie panikeren. Ik wil dat jullie de vrees voelen die ik elke dag voel,” zei Greta in Davos. Angst is een slechte raadgever. Angst willen we net niet. Steekvlampolitiek willen we net niet. Voortschrijdend inzicht, doordachtheid, kennis, wetenschap en scepticisme moeten we wel hebben.

“Greta heeft een Noorse insteek; we moeten ons schuldig voelen, culpabiliseren, zonde, boetedoening”

De groene lobby

De klimaatmarsen bevinden zich in een kluwen van groene lobby’s en politieke recuperatie van extreemlinks. Natalie Eggermont zegt u misschien niet zoveel, maar zij was van 2014 tot 2017 de bezieler van Climate Express en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 op de lijst van de PVDA Kortrijk (6). De klimaatbetogingen ‘Rise for the climate’ werd door Climate Express georganiseerd en biedt advies en logistieke ondersteuning aan Anuna en ‘Youth for climate’.

Joeri Thijs van Greenpeace heeft schoorvoetend toegegeven dat Anuna input is komen vragen om te debatteren met politici. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is contacteert Anuna de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broek om in naam van de jongeren een klimaatpanel op te richten. Dit zou niet vreemd zijn indien Anuna’s vader geen stadsplanner was bij de stad Antwerpen. Tot slot heeft Anuna’s mama Katrien van der Heyden een consultancybedrijf, Nesma genaamd, dat opdrachten kreeg van Chantal Pauwels toen die in Antwerpen Agalaev-schepen van Gelijke Kansen was. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat ze actief was als speechguru bij Groen (7).

“In de wandelgangen wordt gefluisterd dat ze actief was als speechguru bij Groen”

Act For Climate Justice, heeft Arne Kempynck als woordvoerder. Kempynck is een beroepsactivist en bestuurder van Vrienden van Hart boven Hard en tevens bestuurder bij het anarchistische Scheld’Apen (8). De megacomputers die nodig zijn voor de stalkingsoperatie om Schauwvliege op de knieën te krijgen, verbruiken tonnen energie en hebben een carbon footprint die ongeveer gelijkstaat met die van de vliegtuigindustrie maar dat zien we even over het hoofd voor de ‘goede zaak.’ Elk zijne zondag denk ik dan.

De nieuwe aflaten

Ondertussen blijft de rest van de wereld niet achter op hun terechte queeste naar meer welvaart. En vergis u niet, energie is welvaart. De bevolking in Afrika zal deze eeuw verviervoudigen tot 4,4 miljard. India bouwt de komende jaren honderden nieuwe luchthavens en brengt honderden miljoenen nieuwe auto’s in het verkeer (9). Zij moeten nog beginnen aan hun industriële revolutie. Wie zijn wij om hen tegen te houden? En dan zal blijken dat mensen als Anuna De Wever, Kyra Gantois en van Ypersele met hun mond vol tanden staan. Een vliegtuigaflaat? Ingrijpen op drie procent. Het is overigens de vraag of wie vandaag aan 50 euro vliegt, zal terugdeinzen voor 57 euro. Anuna waarschijnlijk niet, er circuleert op internet een oplijsting van haar plezierreizen in 2018: elf in totaal, waarvan het merendeel per vliegtuig. Ze doet wat ze wil, maar het relativeert wel haar persoonlijk engagement. Een klimaatwet op Belgisch niveau? Ingrijpen op 0,3 procent van de wereldwijde opwarming en een packagedeal met nog meer overheidsinstellingen.

“Een klimaatwet op Belgisch niveau? Ingrijpen op 0,3 procent van de wereldwijde opwarming. De Belgische staalindustrie en petrochemie moeten kapot want het kapitalisme is de baarlijke duivel”

De Belgische staalindustrie en petrochemie moeten kapot want het kapitalisme is de baarlijke duivel. Ik zie heel veel symboolpolitiek, maar weinig concrete maatregelen zoals carbon capture storage, carbon capture usage, kernenergie, opslag van energie, waterstof, warmtenetten, global grid e.d.

Evolutie

De waarheid heeft ook haar rechten en zeggen dat Europa niks doet is de waarheid geweld aan doen. De EIB is de facto een klimaatbank. Vorig jaar besteedde de EIB 16,1 miljard euro aan het bestrijden van de klimaatopwarming. België kreeg 262 miljoen euro om te investeren in windparken op de Noordzee en 550 miljoen euro ging naar het opwaarderen van het netwerk van de Waalse netbeheerder Ores (10).

“Vorig jaar besteedde Europa 16,1 miljard euro aan het bestrijden van de klimaatopwarming”

Revolutionaire ideeën lanceren vanuit een ivoren bubbel zijn romantisch en opwindend, maar volstrekt onhaalbaar. Een draagvlak voor klimaatbeleid bij de bevolking opbouwen is weinig glamoureus, gebeurt met vallen en opstaan en is hard labeur. De echte helden zijn dan ook al die stille werkers – politici, ondernemers en burgers – die stapje voor stapje helpen de moeilijke inspanningen te leveren. Evolutie, geen revolutie.

“Het is rationeel om minder rekening te houden met toekomstige generaties dan met de huidige generaties, vanwege de onzekerheid die gepaard gaat met toekomstvoorspellingen.

Maarten Boudry

Finaal zal blijken dat de klimaatbeweging een watermeloen is, een groene schil waaronder een dieprode kern schuilgaat. Dat maakt de beweging iets minder spontaan en onschuldig dan ze op het eerste zicht lijkt.

– Mathieu Cockhuyt

____________________________________________________________

Bronnen

(1) De Coster, S. (2019, 30 januari).‘Klimaatmars of autosalon? Mijn zoon twijfelt niet.’ De Morgen. (pagina 23).
(2) Renard Renard, H. (2019, 16 januari). ‘We hoeven helemaal niet minder energie
te verbruiken.’ De Morgen. (pagina 22). 

(3) Raymo, Maureen E; Grant, B; Horowitz, Michael; Rau, Greg H (1996): Estimate
of mid-Pliocene Paleo-pCO2 for ODP Hole 130-806 (Table 1). PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.681721,
(4) Henry Schneider, S. (2011). Encyclopedia of Climate and Weather (herzien).
USA:
OUP USA.
(5) Wierd, D. (2019, 11 februari). ‘Ophef rond klimaatmeisje Greta’. De
Telegraaf. 
(6) Bervoet, D. (2019, 7 februari). ‘De linkse kaping van de klimaatmarsen’. De
Tijd. (pagina 6). 

(7) Bervoet, D. (2019, 7 februari). ‘De linkse kaping van de klimaatmarsen’. De Tijd. (pagina 6). 
(8) Bervoet, D. (2019, 7 februari). ‘De linkse kaping van de klimaatmarsen’. De
Tijd. (pagina 6). 
9 De Keyzer, P. (2019, 15 februari). ‘Klimaat(r)evolutie’. De Tijd. 

(10) Mooijman, R. (2019, 9 maart). ‘Klimaatbank.’ De Standaard. 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s